De Wil van…

De Wil van…

Menselijke wil regeert ADG Dienstencongres 2016

Veranderen kan, als je maar wilt

Houd je als bedrijf vast aan vertrouwde structuren of sta je open voor andere strategieën. In dit speelveld acteerden vakbondsvertegenwoordigers, kunstenaars en een wetenschapper tijdens het 7e ADG Dienstencongres dat gisteren plaatsvond in Bussum. Centrale rol in deze leerrijke bijeenkomst: de menselijke wil. “Overleven tussen pijn en genot.”

Noem het een bewuste keuze voor hoor- en wederhoor. Of van protagonist versus antagonist. Het was de organisatie van het 7e ADG Dienstencongres in elk geval gelukt een afgeronde groep sprekers uit te nodigen die vanuit hun eigen discipline het gehele spectrum rond het thema ‘De Wil van!’ bestreken. Een prestatie die instond voor het kwalitatief hoge gehalte van deze informatieve bijeenkomst.

De ‘wil van’ culmineerde in het gegeven dat er een hele wereld zit tussen de keuze voor innovatie of star stilstaan in een razendsnel veranderende markt.

Een cruciale rol binnen deze problematiek speelde Margriet Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie van de Tilburg University. Zij gaf in kort bestek een helder, wetenschappelijk overzicht van menselijke drijfveren aangaande de wil tot veranderen of de wens tot behoud. “Mensen laten zich vooral leiden door pijn en genot.”

Van Yuri van Geest, technologie-expert en ambassadeur van Singularity University, mag de boel compleet ondersteboven gegooid worden. Huidige bedrijfsstructuren worden toch wel achterhaald door de exponentiële ontwikkeling van technologie. “Veranderingen moet je durven accepteren.”

Hij vond in zijn pleidooi voor een andere zienswijze een compaan in Daan Roosegaarde. Alhoewel deze ontwerper annex kunstenaar ook een ommezwaai zocht in het voortvloeien van iets nieuws uit wat er al is. “Pak principes van de bestaande wereld en pas die toe.”

FNV-vakbondsbestuurder voorzitter Ton Heerts vertaalde de wil naar verandering als noodzaak het beste ervan te maken binnen de bestaande maatschappelijke structuren. Zijn pleidooi voor een samenleving gebaseerd op solidaire principes ging immers uit van de huidige, stevig gegrondveste machtsverhoudingen. “Samen moeten we het doen in een mooi en verbindend Nederland.”

De behoudende kant werd vertegenwoordigd door zijn natuurlijke tegenspeler Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland, die het midden- en kleinbedrijf neerzette als drijvende kracht achter de huidige economie. “Het MKB is de maat der dingen, 70 procent van onze export is daarvan afkomstig.”

ADG-topman Ron Steenkuijl had in zijn inleiding van het programma eigenlijk al de piketpaaltjes geslagen. “Vernieuwing is noodzakelijk”, gaf hij aan. “Elk idee is nodig om de economie optimaal te laten functioneren.” Maar hij zette zijn gehoor ook met de voeten plat op de grond met zijn bezorgdheid over de huidige crisis rondom thuiszorgorganisatie TSN.

Dagvoorzitter

Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet

Sprekers

Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde

Ton Heerts

Ton Heerts

Yuri van Geest

Yuri van Geest

Michaël van Straalen

Michaël van Straalen

Margriet Sitskoorn

Margriet Sitskoorn