Van Ik naar het nieuwe Wij

ADG-congres daagt uit schulden aan te pakken

“Wie doet er mee?” Met deze directe vraag zette Ron Steenkuijl de bezoekers van het 8ste ADG-Dienstengroep-congres aan deel te nemen aan ‘fiKks’, een project met als doel bestrijding van schuld. De oproep paste naadloos in ‘Van ik naar het nieuwe wij’, het centrale thema van deze informatieve en onderhoudende netwerkbijeenkomst die gisteren plaatsvond in Bussum.

Het staat nog in de kinderschoenen. Pilots moeten binnenkort nog worden uitgerold in plaatsen als Amsterdam, Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Oss en Eindhoven. Toch greep Ron Steenkuijl, directielid van de ADG-Dienstengroep, het jaarlijks terugkerende congres van deze organisatie aan om bedrijven uit te dagen tot participatie aan het schuldsaneringsproject ‘fiKks’. Redenen genoeg, want de cijfers zijn bijzonder verontrustend. “Een op de vijf gezinnen in Nederland kampt met schulden”, gaf Steenkuijl bezorgd aan. Ook heeft deze kwestie direct impact op het bedrijfsleven: werknemers met problematische schulden zijn minder productief en gemiddeld vaker ziek.

De aanpak ervan begint met een app die een persoon met betalingsproblemen koppelt aan een buddy met kennis van zaken. Vervolgens maakt deze de schuld bespreekbaar. “Dat kunt u ook in uw bedrijf implementeren”, stelde Steenkuijl nadrukkelijk. “U hoeft alleen uw handtekening te zetten bij het kruisje.”

Ondernemer en tv-personality Annemarie van Gaal ondersteunde Steenkuijls oproep van harte. In een empathisch betoog ging ze in op allerlei vormen van narigheid die mensen met schulden op zich af zien komen. De complexiteit van wettelijke regelingen en het onbegrijpelijke ambtenarenjargon noemde zij als prangende voorbeelden. “Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen over iets waar je niets aan kunt doen.”

Corporate antropoloog Danielle Braun gebruikte het ‘Ik’en ‘Wij’ uit het congresthema om uit te leggen hoe je je eigen organisatie kan ombouwen tot een ‘woest aantrekkelijke tribe’: “Want wij willen wel samenwerken, maar uiteindelijk zijn we net een stel primaten op een apenrots.”

Met zijn schurende voordracht ‘Van ego naar eco’ nam filosoof Ruud Veltenaar geregeld zijn publiek van ondernemers en leidinggevenden op de korrel. “Is je bedrijf wel van waarde voor een grote groep mensen?”

Parlementair verslaggever Frits Wester ventte, pal na de Tweede Kamerverkiezingen, zijn voorkeur uit voor een minderheidskabinet. “Dat betekent meer debat. De partijen moeten dan links en rechts shoppen.”

Hoogtepunt van de informatieve middag was ongetwijfeld het aanstekelijke optreden van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Op een zeer toegankelijke en humoristische manier wist hij de complexe samenstelling en werking van de hersenen te beschrijven inzake flexibiliteit, creativiteit en empathie (“Nodig voor ‘ik’ naar ‘wij’.”). De zaal kreeg er ook nog tips bij hoe het brein gezond te houden: “Maak muziek. En begin na je 60ste met iets nieuws. Nee, niet gaan vissen.”

Dagvoorzitter

Rens de Jong

Rens de Jong

Sprekers

Danielle Blauw

Danielle Blauw

Erik Scherder

Erik Scherder

Floortje Dessing

Floortje Dessing

Frits Wester

Frits Wester

Rens de Jong

Rens de Jong

Ruud Veltenaar

Ruud Veltenaar